ГоловнаРусские названияУкраїнськи і народні назвиХвороби - лікуванняБіологічно активні речовини лікрських травВирощуванняСтаттіСад Город

 

 

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1   Біологічна і виробнича характеристика груші та айви 

    Види груші та айви

    Морфологічна будова рослин

    Вимоги рослин до умов вирощування

    Біологічні та біохімічні основи створення високих урожаїв

Розділ 2   Характеристика сортів, занесених до Державного реєстру сортів рослин України

    Сорти груші

    Літні сорти   

    Осінні сорти

    Зимові сорти

    Сорти айви

Розділ 3   Підщепи для груші та айви            

    Роль підщепи у конструкції саду

    Підщепи для груші

    Підщепи для айви

Розділ 4   Основні типи плодових насаджень

    Звичайні сади з округлими кронами  

    Сади з площинними кронами

    Шпалерно-карликові сади

    Інші перспективні конструкції

Розділ 5 Закладання саду    

    Організація території 

    Садозахисні насадження

    Добір та розміщення сортів

    Способи і щільність розміщення дерев

    Розбивка площі під сад  

    Підготовка грунту перед садінням 

    Зберігання та підготовка садивного матеріалу

    Строки і техніка садіння

    Механізація робіт при закладанні саду

     Догляд за грунтом і рослинами у рік садіння

Розділ 6, Система утримання та обробітку грунту в садах

    Система утримання-грунту

    Обробіток грунту у міжряддях

    Обробіток пристовбурних смуг 

    Боротьба з водною ерозією грунтів

Розділ 7 Удобрення плодових дерев 

    Значення і види добрив 

    Удобрення дерев у молодих садах

  Удобрення у плодоносних садах

    Строки і способи внесення добрив 

    Механізація внесення добрив

Розділ 8 Зрошення груші та айви

    Способи поливу   

    Строки та норми гюливів

    Вологозарядкові поливи


    Розділ 9 Формування та обрізування плодових дерев

    Біологічні основи обрізування дерев

    Завдання формування та обрізування дерев 

    Строки і способи обрізування

    Формування основних типів крон

    Обрізування дерев у молодих садах

    Обрізування плодоносних дерев  

    Обмеження розмірів крони

    Сортові особливості при обрізуванні дерев груші

    Особливості обрізування дерев айви 

    Механізація робіт по обрізуванню дерев

Розділ 10 Ремонт і реконструкція саду

    Перещеплення плодових дерев

    Прорідження та ущільнення саду

    Ремонт насаджень

    Садооборот

Розділ 11 Система захисту від шкідників та хвороб

    Основні шкідники груші та айви

    Сисні шкідники           

    Шкідники плодів

    Листогризучі шкідники

    Шкідники стовбура і гілок       

    Шкідники коренів 

    Карантинні шкідники плодових дерев

    Найбільш небезпечні хвороби груші та айви 

    Система заходів боротьби із шкідниками та хворобами у молодих неплодоносних садах

    Система захисту у плодоносних садах

    Біологічний метод                                          

    Боротьба із гризунами

    Машини для захисту рослин

    Заходи безпеки при роботі із пестицидами

Розділ 12 Догляд за врожаєм

    Нормування врожаю

    Боротьба із весняними заморозками

    Запилення дерев бджолами                               

Розділ 13 Збирання і реалізація врожаю

    Попереднє визначення врожайності   

    Строки та способи збирання 

    Потокова система збирання плодів 

    Сортування і пакування плодів    

    Механізація робіт на збиранні врожаю

Розділ 14 Зберігання та переробка плодів

    Вплив умов вирощування на зберігання плодів

    Вплив погодних умов на зберігання плодів

    Вплив умов агротехніки на зберігання плодів    

    Умови і строки зберігання плодів    

    Технічна переробка плодів груші та айви

Розділ 15 Економічна ефективність вирощування груші та айви  

    Економічна оцінка сортів

    Ефективність різних типів насаджень 

    Економічна оцінка агротехнічних заходів 

    Структура капіталовкладень і виробничих затрат

Додатки

 

САД             ГОРОД