ГоловнаРусские названияУкраїнськи і народні назвиЛатинськи назвиХвороби - лікуванняБіологічно активні речовини лікрських травВирощуванняСтатті

 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Лікувальна дія рослин пов'язана майже виключно зі специфічними хімічними речовинами, що містяться в них. Якщо не брати до уваги мікроелементи та іони калію і деяких інших мінеральних елементів, більшість лікувальних сполук — це органічні речовини. Тепер відомо понад 4 мільйони органічних сполук, багато з них мають лікувальні властивості. Перелічити навіть побіжно всі групи і класи лікувальних речовин неможливо, тому зупинимось лише на найсуттєвіших біохімічних особливостях лікарських рослин.

Усі існуючі нині на земній кулі живі істоти мають у своїй основі однакову схему обміну речовин: і у рослин різного рівня і походження, і у тварин, бактерій, вірусів та грибів, якими б вони не були далекими одні від одних, фундамент життєвих процесів створюють білки, білкові молекули, особливим способом організовані у вигляді подвійних мембран. Білки у всіх організмів утворюються на матрицях — молекулах дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) і рибонуклеїнової кислоти (РНК), які зберігають і проносять через тисячі поколінь спадкові особливості організмів. Усі інші продукти, що утворюються білками і які служать для утворення білків, однакові або дуже подібні в усіх живих істот. Це й закономірно, адже життя на землі — циклічний процес поїдання одних організмів іншими. Зелені рослини, що синтезують з простих мінеральних сполук за участю сонячного світла органічні речовини, поїдаються всіма іншими гетеротрофними організмами, які здебільшого прямо, без особливої переробки, використовують рослинні речовини або ж поїдають один одного, поступово спрощуючи органічні сполуки і розкладаючи їх до найпростіших компонентів — води, вуглекислого газу і солей, які знову використовуються рослинами. У цьому кругообігу часом виникають складні екзотичні речовини, але й на них за мільйони і мільярди років у процесі еволюції виробилися споживачі (консументи), які ці речовини споживають і без яких вони вже не можуть існувати.

Процес еволюції невпинно відбувається з існуючими на земній кулі організмами внаслідок природного або штучного (за участю людини) добору, притаманної організмам мінливості та спадковості, яка закріплює і передає нащадкам виявлені добором ознаки. Один з важливих напрямів еволюції організмів — біохімічна еволюція, яка полягає в ускладненні й удосконаленні їхнього хімічного складу. Для рослини з біологічного погляду вигідно, щоб вона видавалася несмачною для тих тварин чи мікробів, що її споживають, а через це виникнення в біохімічному складі рослин якихось неприємних, гірких чи отруйних речовин надає цим рослинам перевагу. Тварини менше їстимуть такі рослини і вони передаватимуть нащадкам оцю свою ознаку — наяв-
ність активної у фізіологічному відношенні речовини. На деякий час рослина, що змінила свій хімічний склад, так би мовити позбулася тварин, що її поїдали, і почала невпинно розмножуватися і розселятися. Утворилися великі запаси біологічної маси цієї рослини. Тим часом у популяціях колишніх споживачів цієї рослини йде відбір таких екземплярів і рас, які можуть переносити шкідливу для інших речовину. Поступово формується вид тварини чи мікроба, для яких та неприємна речовина стала необхідною: цей гетеротроф не може вже нічого іншого їсти, крім поживи з цією речовиною. Це привело до надзвичайної різноманітності біохімічного складу живих організмів, досконалості біохімічного апарату і до таких, здавалося б, несподіваних наслідків, що якась речовина в далекій рослині раптом виявляється корисною і цілющою для хворої нирки у людини. Причина тут та, що людина споживає в їжу і будує своє тіло з тих речовин, що є в рослинах і в придатних до їжі тваринах.

Зелені рослини здатні у процесі фотосинтезу і дальших перетворень створювати будь-які органічні сполуки, необхідні для їхнього існування. Всі ж інші організми, в тому числі й людина, а також незелені частини рослин не здатні до самостійного утворення необхідних для життя органічних речовин. Лікувальна дія рослин, наших зелених супутників, які супроводять людину протягом мільйонів років еволюції і без яких людина не може обійтися ні нині, ні в далекому майбутньому, полягає у єдності обміну речовин у живих клітинах. Незважаючи на ряд істотних відмінностей між рослинами і тваринами, до яких належить і людина, основні ланки обміну речовин у них подібні: в них беруть участь ті самі продукти, однакові або дуже схожі ферменти, відбуваються тотожні реакції.

Життя — це обмін речовин і енергії, який відбувається у кожній клітині окремо, але в узгодженості з цілим організмом. Речовини, необхідні для кожної клітини, приносяться плином крові. Він же забирає з клітини відпрацьовані продукти — шлаки. Коли з якихось причин обмін у клітинах уповільнюється, виникають порушення, які ми називаємо хворобою. Найперше лікування — це посилити приплив крові до хворого органа, посилити обмін речовин. Природна захисна реакція — запалення, почервоніння, підвищення температури — і є таким посиленням обміну речовин. А втім здебільшого це відбувається складніше.

Які ж функції виконують лікарські рослини в нашому житті?

— Задоволення потреб у поживних речовинах. Є такий вираз: кожні ліки мають бути їжею для організму, а кожна їжа — ліками. Обмін речовин і енергії може порушуватись через нестачу в раціоні деяких речовин, які
 

Наступна сторінка